Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів

Страница: 9/10

Явні зміни лейкоцитарної формули крові при госпіталізації в 41(51,67%),з них 30(55,22%) в основній та 11(46,15%) в контрольній групі. Терміни нормалізації лейкоцитарної формули (табл. 10):

Показники переферичної крові на 12 добу

з моменту лікування Таблиця №10.

Показники крові

Основна група

Контрольна група

Лейкоцити х 10/9 л

5,90±0,01

8,51±0,32

Сегментоядерні %

51,77±3,32

64,63±3,55

Лімфоцити %

37,77±3,10

22,36±2,86

ШОЕ мм/год

8,45±1,20

21,54±4,96

Вивчення в динаміці ШОЕ в обох групах виявило ,що зниження до нормальних показників спостерігалося в стаціонарі лише в основній групі 6,961+1,2;p-0,05.

При аналізі лабораторних даних гормонального фону виявлено гормональну перебудову з нормалізацією концентрації естрадіола ,підвищення рівня ФСГ ,тенденціядо зниження тестостерону в сироватці крові ,що свідчить про покращення функуіонального стану яєчників ,що мабуть ,пов’язано з нормалізацією регуляторних взаємовідносин між яєчником і передньою дольою гіпофіза.

3.2. Результати дослідження реактивності організму у хворих з гнійно-запальними процесами додатків матки.

При порівнянні аналізу результатів лікування хворих з УФОаК без нього можна відзначити ,що загальне самопочуття хворих в основній групі покращилося на 2-3 добу, а хворих яким проводили звичайну протизальну терапія - на 7-9 добу .Тривалість гострого періоду захворювання на 4-5 день з забезпеченням більш стійкого ефекту в основній групі .

Щоб виявити вплив УФОаК на рівень інтоксикації хворих ,ми зробили аналіз динаміки лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) ,величини індексу резистененості організму (ІРО) та індексу імулогічної реактивності (ІІР).При поступленні в стаціонар величина ЛІІ у всіх хворих був вище норми .В процесі лікування відбувався спад ЛІІ разом із загальною кількістю лейкоцитів у переферичній крові. Проте, в основній групі темпи зниження інтоксикації були швидшими. Так ,при легкому перебігу хвороби після проведеного лікування ,ЛІІ наближувався до норми в основній групі хворих -1,62+0,32 умов.од.,тоді як в контрольній -2,16+0,35умов.од. При середньому і важкому перебігу хвороби у жінок основної групи зниження ЛІІ відбувалося швидше, ніж в контольній ,але навіть при виписці зі стаціонару він ще залишається вище норми (середній ступінь -1,93+0,98уо ,важкий перебіг -2,26+0,25у в основній групі і відповідно у контрольній - 2,5+0,25уо та 2,6+0,25уо) .

ІРО у хворих змінюється в процесі лікування ,при цьому спостерігалося пришвидшення підвищення резистентності організму під впливом УФОаК. При випискізі стаціонару ІРО у хворих основної групи нормалізувався (для легкого ступеню серозного запалення -21,8+2,37уо ,середнього ступеню гнійного запалення -21,56+2,37уо ,важкого-21,43уо) в той час як в контрольній групі цей показник нижче норми (19,8+1.36уо) (табл. 11).

Динаміка лейкоцитарного індексу інтоксикації, індексу резистентності організму, індексу імунологічної реактивності у хворих з гнійним запаленням додатків матки.

Таблиця №11.

Група

Термін дослідження

ЛІІ

ІРО

ІІР

Основна

При госпіталізації

3 день

6 день

9 день

При виписці

2,99+0,36

2,53+0,78

2,1+0,45

1,98+0,36

1,78+0,29

12,84+0,83

14,87+1,21

16,25+1,32

18,84+0,83

21,34+0,87

3,45+0,63

4,18+0,75

4,89+0,69

5,05+0,43

5,63+0,67

Контрольна

При госпіталізації

3 день

6 день

9 день

При виписці

3,05+0,78

2,92+0,49

2,41+0,83

2,32+0,75

2,29+0,34

11,96+0,84

13,45+1,10

15,23+1,18

17,86+1,13

19,35+1,32

2,98+0,95

3,49+1,0

4,15+0,69

4,53+0,47

4,87+0,37

Реферат опубликован: 16/06/2005 (16951 прочтено)