Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів

Страница: 8/10

Для оцінки ефективності запропонованих методів лікування проведено порівняльний аналіз з контрольною групою хворих (24) із запально-гнійними процесами різної важкості. По локалізації патологічного процесу за віком, важкістю ураження, термінах звернення з моменту захворювання, контрольна група практично не відрізнялася від хворих основної групи. При лікуванні традиційними методами покращення стану хворих проходило повільніше ,болі в ділянці додатків матки зникали на 4-5 днів пізніше аніж в основній групі ,температура тіла утримувалася на субфібрильному рівні ще 5-6 днів (57,69%хворих) . Тоді як в основній групі - тільки у 17,37% хворих .Процес розсмоктування запального процесу і зменшення додатків до нормальрих розмірів не закінчується навіть перед випислою .Тривалість стаціонарного лікування в цій групі складала 26,1+1,3дня. (табл. 7)

Термін усунення основних клінічних

проявів захворювання /дні/ Таблиця №7.

С и м п т о м и

Основна група

Контрольна група

Нормалізація тіла

3,09±0,24 р<0,01

6,6±0,59

Зникнення болю

3,40±0,57 р<0,01

7,6±0,92

Нормалізація сну

4,33±0,33 р<0,01

8,2±0,37

Зняття підвищеної втомленості

5,75±0,47 р<0,01

9,25±0,98

Зникнення подразнення очеревини

3,50±0,65 р<0,05

5,75±0,35

Зменшення дизуричних порушень

7,25±0,63 р<0,05

8,8±0,37

При оцінці клічної ефективності комплексної терапії, включенням УФОаК ,здіснило сприйнятливий вплив на перебіг найбільш важких форм захворювання (тубоваріальний абсцес, гнійні метроендометрити та параметрити ). Вже після 2-3 сеансів у 74,1% хворих повністю зникав больовий синдром, нормалізувалася температура та сон, зникли вегето-невротичнірозлади, припинилась нудота , відмічалася тенденція до зменшення перитонеальних явищ, парезу кишківника. Помітно покращився стан хвори. (табл. 8)

Дані бімануальних досліджень Таблиця №8.

С И М П Т О М И

Основна група

Контрольна група

Зниження болючості матки

6,10±0,24

р<0,01

8,33±0,33

Зниження болю інфільтрації додатків

6,21±0,92

р<0,01

10,75±0,41

Зменшення набряку , інфільтрації параметрію

5,66±0,81

р<0,01

9,46±0,38

Про позитивний ефект УФОаК на перебіг неспецифічного гнійно-запального процесу додатків матки ,окрім клінічних симптомів ,свідчили й сприйнятлі зміни показники перифтичної крові . Характерно ,що лейкоцитоз різного ступеню проявляється вже в перші години захворювання і знижувався з приненням гострих явищ.

При аналізі вмісту лейкоцитів в периферичній крові виявилась наступне : при госпіталізації вміст лейкоцитів вище норми зареєстровано у 52(63,69%) ,з них у основній групі -35(64,2%) ,а контрольній-17(69,23%).Зміни лейкоцитозу в динаміці лікування представлено в табл. 9

Рівень лейкоцитів в крові хворих гнійно-запальними

процесами додатків матки. Таблиця №9.

Група

При поступленні

На 6 добу

На 12 добу

При виписці

Основна

12,7±1.6

р<0,01

8,8±0,6

р<0,05

7,8±1,2

р<0,05

6,7±0,2

р<0,01

Контрольна

12,9±1,1

10,0±0,7

8.9±0,7

8,7±0,9

Реферат опубликован: 16/06/2005 (16945 прочтено)